Shop Mobile More Submit  Join Login
RA 05 - czech by Sar4gon RA 05 - czech by Sar4gon
=alexiuss' Romantically Apocalyptic, czech version, part 5

>> 4. část <<
>> 6. část <<
>> originál <<

Galerie českých překladů

Zrovna tady toho k překladu moc nebylo. :)
:icondracot:
DrAcot Featured By Owner Mar 8, 2010
teda že tu těch slov ale je! XD
Reply
:iconsar4gon:
Sar4gon Featured By Owner Mar 8, 2010
Favuj prosím originál, zrovna tady jsem opravdu neudělal nic než upload. Ale díky. :)
Reply
:icondracot:
DrAcot Featured By Owner Jul 20, 2010
:3 Já to favla proto, že mě pobavil ten "překlad" originál jsem si favla taky, samozřejmě
Reply
Add a Comment: